dimarts, 1 de juliol de 2014

LA VIDA NO POT SORTIR MALAMENT - JEFF FOSTER - TU VIDA NO PUEDE SALIR MAL

La teva vida no pot sortir malament


En realitat, el teu món està configurat de tal manera que res et pot passar, però tot passa per a tu - per al teu despertar, per el teu creixement, per la teva inspiració, per a la teva exploració - fins i tot si t'oblides d'això, o si de vegades ets incapaç de veure-ho o si de vegades caus en la distracció i en la desesperació.
Quan no hi ha un destí fix, no pots perdre el rumb, així que res del que passi en la teva vida pot treure't del camí.
El teu camí ÉS el que passa, i el que passa ÉS teu camí. No hi ha d'altra.
Tot és un regal en aquest indestructible camí que anomenes vida - el riure, les llàgrimes, els moments de gran angoixa, les experiències de profundes pèrdues, el dolor, la confusió, els moments en què creus que mai ho aconseguiràs, fins i tot el la immensa angoixa que causa l'amor - encara que oblidis, o de vegades no puguis veure-ho, o perdis absolutament la fe en aquest gran espectacle.
Però fins i tot la pèrdua de la fe en aquest espectacle és part de l'espectacle, i fins i tot l'escena on  'alguna cosa està sortint malament' no és indicativa que l'espectacle estigui sortint malament, i així, sempre estàs exactament on cal estar, ho creguis o no, encara que et sembli que  no ho creus.
La vida és absolutament fiable, encara que la teva confiança sembli estar a milions d'anys llum, la vida no pot anar malament, perquè tot és vida, i la vida és tot.
Entén això, comprèn-des del teu cor.
L'espiritualitat és profundament simple, tan simple com la respiració, tan natural com contemplar els estels a la nit i caure rendit d’embadaliment ...

 Jeff Foster


TEXTO EN ESPAÑOL

TU VIDA NO PUEDE SALIR MAL


En realidad, tu mundo está configurado de tal manera que nada te puede pasar, pero todo pasa por ti - para tu despertar, para tu crecimiento, para tu inspiración, para tu exploración - incluso si te olvidas de esto, o si a veces eres incapaz de verlo o si a veces caes en la distracción y en la desesperación.
Cuando no hay un destino fijo, no puedes perder el rumbo, así que nada de lo que pase en tu vida puede sacarte del camino.
Tu camino ES lo que pasa, y lo que pasa ES tu camino. No hay otro.
Todo es un regalo en este indestructible camino que llamas vida - la risa, las lágrimas, los momentos de gran angustia, las experiencias de profundas pérdidas, el dolor, la confusión, los momentos en que crees que nunca lo conseguirás, incluso la inmensa angustia que causa el amor - aunque olvides, o a veces no puedas verlo, o pierdas absolutamente la fe en este gran espectáculo.
Pero incluso la pérdida de la fe en este espectáculo es parte del espectáculo, e incluso la escena donde algo está saliendo mal 'no es indicativa de que el espectáculo esté saliendo mal, y así, siempre estás exactamente donde hay que estar, lo creas o no, aunque te parezca que no lo crees.
La vida es absolutamente fiable, aunque tu confianza parezca estar a millones de años luz, la vida no puede ir mal, porque todo es vida, y la vida es todo.
Entiende esto, comprende-desde tu corazón.
La espiritualidad es profundamente simple, tan simple como la respiración, tan natural como contemplar las estrellas por la noche y caer rendido de embeleso ...

 Jeff Foster

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada