dissabte, 13 de febrer de 2016

TRANSFORMAR LA MALALTIA EN IL·LUMINACIÓ - Eckhart Tolle

TRANSFORMAR LA MALALTIA EN IL·LUMINACIÓ
El lliurament és l'acceptació interior del que és.

 Estem parlant de la seva vida (aquest instant), no de les circumstàncies de la seva vida (la seva situació vital).
La malaltia és part de la seva situació vital.
Permeti que el sofriment l’empenyi cap el moment present, cap a un estat d'intensa presència conscient.
Utilitzeu-lo per a la il·luminació.
El lliurament no transforma el que és, almenys no directament.
El lliurament el transforma a vostè.
Quan vostè està transformat, tot el seu món es transforma, perquè el món és només un reflex.
Quan vostè es mira al mirall i no li agrada el que veu, tendeix a atacar la imatge del mirall. Això és precisament el que vostè fa quan està en un estat de no acceptació. I, per descomptat, si vostè ataca la imatge, ella li retorna l'atac.
Si vostè accepta la imatge, no importa el que sigui, si vostè és amistós amb ella, no pot no ser amistosa amb vostè. Així és com vostè canvia el món.
La malaltia no és el problema.
Vostè és el problema, mentre la ment egotista tingui el control.
Quan vostè està malalt o incapacitat, no senti que ha fracassat, no se senti culpable. No culpi a la vida per tractar-lo injustament, tampoc es culpi a si mateix. Tot això és resistència.
a  Si vostè té una malaltia greu, usi-la per a la il·luminació.
a  Qualsevol cosa "dolenta" que passi en la seva vida, usi-la per a la il·luminació.
Faci que ella l’obligui a tenir una consciència intensa del moment present, i vegi el que passa.
Esdevingui un alquimista. Transmuti el metall baix, en or; el sofriment, en consciència; el desastre, en il·luminació.

Només una situació crítica té la capacitat de trencar la dura closca de l'ego i d'obligar al lliurament i forçar l'estat de despertar.
Una situació crítica sorgeix quan a través d'algun desastre, una commoció dràstica, una pèrdua profunda, o el sofriment, tot el seu món es fa miques i ja no té sentit.
És una trobada amb la mort, sigui física o psicològica.
L'ego, el creador d'aquest món, s'esfondra. De les cendres del vell món, un nou pot néixer.
No hi ha garantia, per descomptat, que fins i tot una situació límit ho faci, però el potencial sempre hi és.
La resistència d'algunes persones al que és, s'intensifica fins i tot en aquesta situació, i d'aquesta forma es converteix en un descens a l'infern.
En d'altres, pot haver-hi només un lliurament parcial, però fins i tot això els donarà certa profunditat i serenitat que no tenien abans.
Parts de la closca de l'ego es trenquen, el que permet que petites quantitats de brillantor i pau que estaven més enllà de la ment, la traspassin.

Les situacions límit han produït molts miracles.
Hi ha hagut assassins condemnats a mort que en les últimes hores de la seva vida, esperant la seva execució, van experimentar l'estat de no ego i la profunda pau i alegria que l'acompanyen.
La resistència interior a la situació en què es trobaven es va fer tan intensa que va produir un patiment insuportable i no hi havia cap lloc a on fugir ni res a fer per escapar d'ell, ni tan sols un futur projectat per la ment.
Es van veure forçats a una acceptació completa del que era inacceptable. Es van veure forçats al lliurament. D'aquesta manera, van poder entrar en l'estat de gràcia amb el qual ve la redempció: l'alliberament complet del passat.
Per descomptat, no és realment la situació límit la qual dóna lloc al miracle de la gràcia i la redempció, sinó l'acte de lliurament.

Sempre que el copegi un desastre, o que alguna cosa vagi molt "malament": malaltia, incapacitat, pèrdua de la llar o la fortuna o d'una identitat socialment definida, ruptura d'una relació propera, mort o sofriment d'un ésser estimat, o la proximitat de la seva pròpia mort, sàpiga que hi ha una altra cara en això, que vostè està només a un pas d'alguna cosa increïble: una transmutació alquímica del metall inferior del dolor i el sofriment, en or. Aquest pas es diu lliurament.
No vull dir que vostè se sentirà feliç en aquesta situació. No serà així. Però la por i el dolor es transmutaran en una pau interior i una serenitat que ve d'un lloc molt profund, del No Manifestat.
És la "pau de Déu, que sobrepassa tota comprensió".

Comparada amb això, la felicitat és una cosa molt superficial.
Amb aquesta pau radiant ve la comprensió (no en el nivell de la ment sinó en la profunditat del seu Ser) que vostè és indestructible, immortal.
Si vostè viu en aquest estat d'acceptació, no crea més negativitat, més sofriment, més infelicitat. Viu llavors en un estat de no resistència, un estat de gràcia i lleugeresa, lliure d'esforç.

Sempre que sigui incapaç de fer això, lliurar-se, perquè la condició sigui tan extrema que és absolutament inacceptable per a vostè, vostè està creant alguna forma de dolor , alguna forma de patiment.
Pot semblar que la situació és la que crea el sofriment, però no és així, és la seva resistència la que el crea.
Si no pot acceptar el que hi ha fora, accepti el que hi ha dins.
Això vol dir: no es resisteixi al dolor, permeti’l ser-hi.
Obri’s a la pena, a la desesperació o a la por, la solitud o qualsevol forma que el patiment prengui.
Sigui testimoni sense etiquetar mentalment.
Abraci'l . Llavors vegi com el miracle del lliurament transmuta el sofriment profund en pau profunda. Deixi que es converteixi en la seva resurrecció i ascensió.

Quan el seu dolor és profund, vostè probablement tindrà una forta necessitat d'escapar d'ell en lloc de lliurar-se a ell. No vol sentir el que sent, però no hi ha escapatòria, no hi ha manera de sortir.
Hi ha moltes pseudoescapades: la feina, la beguda, les drogues, la ira, la projecció, la supressió, etc., però no l'alliberen a vostè del dolor.
Quan vostè nega el dolor emocional, tot el que vostè fa o pensa, així com les seves relacions, es contaminen amb ell. Vostè ho emet, com l'energia que emana i els altres la recolliran subliminalment.
Si són inconscients, poden fins i tot sentir-se empesos a atacar-lo o fer-li mal en alguna forma, o vostè pot ferir-los en una projecció inconscient del seu dolor.
Vostè atrau i manifesta el que correspon amb el seu estat interior.

Quan no hi ha sortida, encara hi ha un camí a través del dolor, així que no s'aparti d'ell.
Enfronti'l. Senti'l plenament. Doni-li tota la seva atenció al sentiment, no a la persona, esdeveniment o situació que sembla haver-lo causat. Pari tota la seva atenció al que sent i abstingui’s de classificar mentalment.
Segons entra al sentiment, estigui intensament alerta.
Al principi, pot semblar un lloc fosc i aterridor, i quan sorgeixi l'impuls d'allunyar-se d'ell, Observi'l, però no actuï sobre ell. Segueixi posant la seva atenció en el dolor, continuï sentint la tristesa, la por, l'espant, la solitud, el que sigui. Estigui alerta, estigui present, present amb tot el seu Ser. Mentre ho fa, està portant una llum a aquesta foscor.
És la flama de la seva consciència.
L'acceptació del sofriment és un viatge cap a la mort.
Enfrontar el dolor profund, permetre’l ser, portar la seva atenció a ell, és entrar en la mort conscientment.
Quan vostè ha patit aquesta mort, s'adonarà que no hi ha mort i no hi ha res a témer.
Només l'ego mor.


TRANSFORMAR LA ENFERMEDAD EN ILUMINACIÓN
La entrega es la aceptación interior de lo que es.

Estamos hablando de su vida (este instante), no de las circunstancias de su vida (su situación vital).
La enfermedad es parte de su situación vital.
Permita que el sufrimiento lo empuje hacia el momento presente, hacia un estado de intensa presencia consciente. Úselo para la iluminación.
La entrega no transforma lo que es, al menos no directamente. La entrega lo transforma a usted.
Cuando usted está transformado, todo su mundo se transforma, porque el mundo es sólo un reflejo.
Si usted se mira en el espejo y no le gusta lo que ve, tiende a atacar a la imagen del espejo. Eso es precisamente lo que usted hace cuando está en un estado de no aceptación. Y, por supuesto, si usted ataca a la imagen, ella le devuelve el ataque.
Si usted acepta la imagen, no importa lo que sea, si usted es amistoso con ella, no puede no ser amistosa con usted. Así es como usted cambia el mundo.
La enfermedad no es el problema. Usted es el problema, mientras la mente egotista tenga el control.
Cuando usted está enfermo o incapacitado, no sienta que ha fracasado, no se sienta culpable. No culpe a la vida por tratarlo injustamente, tampoco se culpe a sí mismo. Todo eso es resistencia.
Si usted tiene una enfermedad grave, úsela para la iluminación.
Cualquier cosa "mala" que ocurra en su vida, úsela para la iluminación.
Haga que ella lo obligue a tener una conciencia intensa del momento presente, y vea lo que pasa.
Conviértase en un alquimista. Transmute el metal bajo, en oro; el sufrimiento, en conciencia; el desastre, en iluminación.

Sólo una situación crítica tiene la capacidad de quebrar la dura cáscara del ego y de obligar a la entrega y forzar al estado de despertar.
Una situación crítica surge cuando a través de algún desastre, una conmoción drástica, una pérdida profunda, o el sufrimiento, todo su mundo se hace añicos y ya no tiene sentido. Es un encuentro con la muerte, sea física o psicológica. El ego, el creador de este mundo, se derrumba. De las cenizas del viejo mundo, uno nuevo puede nacer.
No hay garantía, por supuesto, de que incluso una situación límite lo haga, pero el potencial está siempre ahí. La resistencia de algunas personas a lo que es, se intensifica incluso en tal situación, y de esa forma se convierte en un descenso al infierno.
En otros, puede haber sólo una entrega parcial, pero incluso eso les dará cierta profundidad y serenidad que no tenían antes.
Partes de la cáscara del ego se rompen, lo que permite que pequeñas cantidades de brillo y paz que estaban más allá de la mente, la traspasen.

Las situaciones límite han producido muchos milagros. Ha habido asesinos condenados a muerte que en las últimas horas de su vida, esperando su ejecución, experimentaron el estado de no ego y la profunda paz y alegría que lo acompañan.
La resistencia interior a la situación en la que se encontraban se hizo tan intensa que produjo un sufrimiento insoportable y no había ningún sitio a donde huir ni nada que hacer para escapar de él, ni siquiera un futuro proyectado por la mente. Se vieron forzados a una aceptación completa de lo inaceptable. Se vieron forzados a la entrega. De esta forma, pudieron entrar en el estado de gracia con el que viene la redención: la liberación completa del pasado.
Por supuesto, no es realmente la situación límite la que hace sitio al milagro de la gracia y la redención, sino el acto de entrega.

Siempre que lo golpee un desastre, o que algo ande muy "mal": enfermedad, incapacidad, pérdida del hogar o la fortuna o de una identidad socialmente definida, ruptura de una relación cercana, muerte o sufrimiento de un ser amado, o la cercanía de su propia muerte, sepa que hay otra cara en ello, que usted está sólo a un paso de algo increíble: una transmutación alquímica del metal bajo del dolor y el sufrimiento, en oro. Ese paso se llama entrega.
No quiero decir que usted se sentirá feliz en esa situación. No será así. Pero el miedo y el dolor se transmutarán en una paz interior y una serenidad que viene de un lugar muy profundo, de lo No Manifestado. Es la "paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión".
Comparada con eso, la felicidad es algo muy superficial.
Con esta paz radiante viene la comprensión (no en el nivel de la mente sino en la profundidad de su Ser) de que usted es indestructible, inmortal.
Si usted vive en este estado de aceptación, no crea más negatividad, más sufrimiento, más infelicidad. Vive entonces en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza, libre de esfuerzo.

Siempre que sea incapaz de hacer esto, entregarse, porque la condición sea tan extrema que es absolutamente inaceptable para usted, usted está creando alguna forma de dolor, alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero no es así, es su resistencia la que lo crea.
Si usted no puede aceptar lo que hay afuera, acepte lo que hay adentro. Esto significa: no se resista al dolor, permítalo estar ahí. Entréguese a la pena, a la desesperación o al miedo, la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome. Sea testigo sin etiquetarlo mentalmente. Abrácelo. Entonces vea cómo el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda. Deje que se convierta en su resurrección y ascensión.

Cuando su dolor es profundo, usted probablemente tendrá una fuerte necesidad de escapar de él en lugar de entregarse a él. Usted no quiere sentir lo que siente, pero no hay escapatoria, no hay modo de salir.
Hay muchos pseudoescapes: el trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc., pero no lo liberan a usted del dolor.
Cuando usted niega el dolor emocional, todo lo que usted hace o piensa, así como sus relaciones, se contaminan con él. Usted lo emite, como la energía que emana y los demás lo recogerán subliminalmente.
Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarlo o hacerle daño en alguna forma, o usted puede herirlos en una proyección inconsciente de su dolor. Usted atrae y manifiesta lo que corresponde con su estado interior.

Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor, así que no se aparte de él. Enfréntelo. Siéntalo plenamente. Déle toda su atención al sentimiento, no a la persona, evento o situación que parece haberlo causado. Preste toda su atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio, puede parecer un lugar oscuro y aterrador, y cuando surja el impulso de alejarse de él, obsérvelo, pero no actúe sobre él. Siga poniendo su atención en el dolor, continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanezca alerta, esté presente, presente con todo su Ser. Mientras lo hace, está trayendo una luz a esta oscuridad. Es la llama de su conciencia.
La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Sólo el ego muere.

Eckhart Tolle


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada