diumenge, 27 de novembre de 2016

Per als Més Sensibles - Jeff Foster - Para los Más Sensibles - Jeff Foster


Para los Más Sensibles - Jeff Foster


¡No te avergüences de tu sensibilidad!
Te ha traído muchas riquezas.

Eres capaz de ver lo que otros no ven,
Sentir lo que otros se avergüenzan sentir.
Eres más abierto, menos indiferente.

Te resulta más difícil hacerte de la vista gorda.

Tú no has cerrado tu corazón,
a pesar de todo.

Eres capaz de aceptar
las altas más intensas
y las bajas más oscuras
en tu amoroso abrazo.
(Sabes que ninguna te define.
Que todo pasa.
Que eres un cuenco cósmico.)

¡Celebra tu sensibilidad!
Te ha mantenido flexible y abierto.
Te ha permitido estar cerca del milagro.
Y la presencia consciente brilla en ti con toda intensidad.

No te compares con los demás.
No esperes que ellos te entiendan.
Sin embargo, sí puedes enseñarles:

Que está bien sentir, profundamente.
Que está bien no saber.
Que está bien jugar
en el borde más crudo de la vida.

La vida podrá parecerte 'dura', a veces,
Y a menudo sientes que te puede abrumar.

Pero es aún más duro
reprimir tus abrumadores dones.

A los que son más sensibles:
¡Traigan un poco de dulzura a este cansado mundo!

¡Sigan brillando con sensibilidad valiente!

¡Ustedes son los portadores de la luz!

  Jeff Foster

(Traducido por Tarsila Morales)

En català:

Per als Més Sensibles - Jeff Foster

No t'avergonyeixis de la teva sensibilitat!
T'ha portat moltes riqueses.
 Ets capaç de veure el que altres no veuen,
Sentir el que altres s'avergonyeixen sentir.
Ets més obert, menys indiferent.
 Et resulta més difícil fer-te de la vista grossa.
 Tu no has tancat el teu cor,
malgrat tot.

 Ets capaç d'acceptar
les altes més intenses
i les baixes més fosques
en la teva amorosa abraçada.
(Saps que cap et defineix.
Que tot passa.
Que ets un bol còsmic.)
Celebra la teva sensibilitat!
T'ha mantingut flexible i obert.
T'ha permès estar a prop del miracle.
I la presència conscient brilla en tu amb tota intensitat.

No et comparis amb els altres.
No esperis que ells t'entenguin.
No obstant això, sí pots ensenyar-los:
 Que està bé sentir, profundament.
Que està bé no saber.
Que està bé jugar
en la vora més crua de la vida.
 La vida pot semblar-te 'dura', de vegades,
I sovint sents que et pot aclaparar.
 Però és encara més dur
reprimir els teus aclaparadors dons.

 Als que són més sensibles:
Porteu una mica de dolçor a aquest cansat món!
 Seguiu brillant amb sensibilitat valenta!
 Vosaltres sou els portadors de la llum!

Jeff Foster


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada